Verdens 5 største havner

shutterstock_166070336-380x260Av verdens største havner, ligger alle i dag i Asia – og stadig flere er kinesiske. Sør-Koreas travleste havn, Busan, ble nylig dyttet ut av topplisten. Rangeringen er basert på omfanget av såkalte TEU, altså 20-fots containere.

1. Shanghai

Shanghai er ikke bare verdens største havn, det er også Kinas største by, med over 24 millioner mennesker. Dette er nesten tre millioner flere mennesker enn i hovedstaden, Beijing. Shippingindustrien har tiltrukket seg en rekke selskaper fra hele verden, og henger tett sammen med prosessindustrien i Kinas eksport-soner.

2. Singapore

Singapore var lenge verdens største havn, men har de siste årene måttet sett seg slått av sin kinesiske rival, Shanghai. Likevel er Singapore stadig en shippinggigant, og tiltrekker seg en rekke tilhørende næringer, som for eksempel internasjonale shippingsleskaper knyttet til shipping. Med en befolkning på bare 5.5 millioner, hvor en stor andel er flernasjonale borgere og expats, er shippingindustrien med de investeringene og kunnskapen det bringer med seg, en grunnpilar i den Singaporske økonomien.

3. Shenzen

Shenzen er faktisk ikke en, men flere havner, som alle ligger samlet langs Shenzhens kystlinje. Omfanget og tettheten av disse gjør likevel at man regner det som en havn i internasjonal sammenheng. Shenzen er en av Kinas fem største byer, og ligger i Guangdong-provinsen.

4. Ningbo-Zhoushan

Den kinesiske havnen Ningbo-Zhoushan har seilt opp til å bli verdens fjerde travleste havn – og faktisk verdens aller største dersom vi måler i tonnasje. I 2015 gikk hele 888 millioner tonn gjennom her. Røttene til denne havnen går helt tilbake til 738 og Tang-dynasitet, da Ningbo havn ble grunnlagt.

5. Hong Kong

Hong Kong har i likhet med Singapore falt på listen som følge av konkurranse fra Kina. TEUen for 2015 lå på vel 20.000, noe som er 2/3 av verdien for Singapore, som kanskje er det mest naturlige sammenligningsgrunnlaget.