USA sine 5 største havner

the_top_5_us_ports_world_property_journal_660_440_84Vi finner viktige havner og knutepunkt for handel også i den nye verden. Mens havnene på USAs vestkyst tjener det asiatiske markedet, er øst-kysten viktig for de transatlantiske handelsforbindelsene. Vi ser her på de fem travleste, i form av millioner TEU per år, slik at vi har et sammenligningsgrunnlag med de europeiske og de asiatiske.

Los Angeles

Americas Port, som denne havnen også kalles, er USAs desidert travleste havn, med 8,2 millioner TEU i 2015. Havnen ble offisielt åpnet den 9. desember 1907, og sysselsetter i dag 896.000 mennesker bare i Los Angeles-regionen alene.

Long Beach

Denne havnen, som er USAs nest travleste, går også under navnet Harbor Department. Havnen er en sentral innen handelen mellom Asia og USA. Long Beach ble offisielt åpnet som havn i den 24. juni i 1911. Havnen har ti pirer.

New York & New Jersey

Det første besøket av Europeiske skip til havneområdet i New York er fra 1524, da Giovanni da Verrazzano ankret opp i The Narrows. Siden det har stadig flere skip kommet til etter hvert som handelen utviklet seg. I 2015 hadde New York & New Jersey havneområde en TEU på 6,372 millioner.

Savannah

Savannah havn ligger i Georgia på USAs sørøstlige kyst, og er en av landets viktigste havner med en TEU på omlag 3 millioner per år. Mellom årene 2000 og 2005 var dette dessuten USAs raskest voksende havn. Komplimentert til denne, finner vi Charleston i South Carolina. På grunn av den hurtige veksten på disse to havnene, utvides kapasiteten ytterligere med den nye Jasper Ocean Terminal, som skal stå ferdige i 2020-årene. Dette ventes å bli USAs største.

Seattle/Tacoma

Seattles havn strekker seg tilbake til 1911, mens Tacoma havns historie går tilbake til 1918.

Fra 2015 har de to Washington-havenene, Seattle og Tacoma operert som en og samme havn, etter det ble bestemt å slå dem sammen til en enhet.