Om oss

På denne siden vil du finne nyttig informasjon om båtutstyr, samt stoff av mer underholdende karakterer, som for eksempel om ulike tema relatert til båt, shipping og sjøliv. Vi ønsker å fremheve de gode historiene, erfaringene og know-how som den maritime sektor sitter på, og har bygget opp gjennom generasjoner av interaksjon mellom menneske og hav.

Hold deg oppdatert på de siste nyvinningene

For eksempel, kan du lese om valg av både radar- og navigasjonssystem til din båt, enten du er av båtføreren som bruker båt på ren hobbybasis, eller om du har mer profesjonelle behov. Er du glad i å la deg underholde, kan du lese om blant annet shippingrelaterte tema, så vel som annen industri innen marin og maritim sektor.

Felles utfordringer, felles svar

Det skjer stadig ny utvikling både på teknologisiden, så vel som på etterspørselssiden og på makronivået. Ny lovgivning kommer stadig, i et forsøk på å regulere en global bransje med felles utfordringer og kanskje noen felles svar. Klimautfordringene er et godt eksempel på dette, med et behov for felles løsninger. Den blå økonomien trues av forsøpling i havene, av mer ekstremvær og av endringer i levegrunnlag for ulike arter. Optimering er et viktig stikkord, og gjelder utslipp, så vel som drift og reduksjon i avfall og forbruk innen alle relaterte bransjer.

En bransje som seiler inn i framtiden

Sjørelaterte næringer er på hugget for å møte disse utfordringene, og for å sikre at maritim industri fortsatt kan være en del av havet og av planeten også i framtiden.