Norskekysten: En langstrakt perle

a4f72fd26e6a793b6513c87cdd93df37Norge har verdens nest lengste kystlinje, dersom man måler langs alle viker og odder langs den ganske kyst. Med sine 100 915 km er det kun Canada som kan hevde seg med en lengre kystlinje. Kombinasjonen av uberørt natur, små veier og allemannsretten, gjør nok at Norge for mange er et yndet sted å utforske kysten og naturen ved havet på.

Tilgangen til havet

For Norge har tilgangen til havet spilt en enormt viktig rolle opp gjennom historien. Med territorialretten på 12 nautiske mil, har man fått etablert en norsk sokkel som omfatter rike ressurser på fett – i form av Omega 3 og petroleum. Disse to har hatt – og har – en uvurderlig betydning for norsk økonomi. Det samme har shippingindustrien. Norsk sjøfart har eksistert helt siden vikingtiden, og ble innrettet mot kommersielle formål med hanseatene i middelalderen, og senere under kolonitiden med Danmark og utviklingen av den dansk-norske flåten.

En nasjon av sjøfolk?

Vikingene satte på mange måter Norden på kartet, med sine tokter til det store utland. De utviklet en etterhvert solid skipsbyggeteknikk tilpasset behovene ved lange seilaser, tøffe værforhold og behov for oppbevaring etter tokt. Noen vil kanskje hevde at dette var know-how som er blitt videreført gjennom utviklingen av en kommersiell norsk handelsflåte.

Fiskeindustriens betydning

Norges kyst er rommer et betydelig innslag av fiske- og oppdrettsaktivitet. Norsk sjømat er en betydelig ressurs, både for Norges økonomi, så vel som for verdens matfat. Etterspørselen etter sjømat er høy, og dette påvirker selvfølgelig prisene. I april 2017 økte norsk sjømateksport med hele 1,9 milliarder norske kroner, noe som tilsvarer en vekst på 25% fra mars måned. Omlag 2/3 kommer i dag fra havbruk, mens det resterende kommer fra fiske. EU er det viktigste markedet, men ser vi på enkeltland, er USA blant topp tre målt i kroneverdi, sammen med Polen og Danmark. Etterspørselen fra det amerikanske markedet har skutt i været, og viser hvordan norsk sjømat evner å finne stadig nye markeder.