Gambling på havet

casino (1)Hovedseter for gamblingindustrien er ofte lokalisert på eksotiske steder som Gibraltar, Malta og Macau. Små øyriker med favoriserende juridisk og skattemessig rammeverk synes ofte å være et populært valg.

Men hva skjer med lovverket om man velger å plassere casinoet ikke bare på en øy i havet, men faktisk på selve havet selv? Det kan erfaringene fra casinobåtene fortelle oss.

Gambling til sjøs

De fleste er vel kjent med cruiseskip-næringen og dens utbredte fokus på et velholdt underholdningstilbud. Ulike typer spilleautomater eller andre former for casinoinspirerte spill er slettes ikke uvanlig, og er for mange ett av høydepunktene på turen. For turister som kommer fra Norge, er mulighetene for spilleautomater kanskje spesielt attraktivt, da dette i dag er strengt regulert i Norge.

Men du visste kanskje ikke at det også finnes rene casinobåter? Her er casinospill selve kjernen i underholdningstilbudet, og fordi de opererer på havet kan de holde seg i internasjonalt farvann, og med det unngå statlige reguleringer forbundet med gambling.

I Norge er imidlertid gambling til havs begrenset til Danskebåten. Har du ikke planer om å kaste loss, kan du heller besøke flokeautomaten, for her finner du alt gamblingbåtene tilbyr – og litt til: roulette, spilleautomater og casinospill.

Et amerikansk fenomen

Det første rene gamblingskipet vi kjenner til stammer fra USA, og seilte utenfor Long Beach i California. Skipet, som het “Johanna Smith”, ble gjort om til å passe gamingindustrien, og åpnet for dette formålet i 1928. Senere kom skipet SS Monte Carlo. Etterhvert kom stadig flere skip til, flesteparten i tilknytning til Californias kyst.

Rettsmessige fordeler og utfordringer

Grunnen til at gamblingindustrien organiserte seg på skip, var ideen om å ligge utenfor den etablerte 3-milsgrensen fra land. Etterhvert som dette ble endret, og man fikk en internasjonal standard på 12 nautiske mil, ble gamblingbåtene straks mindre attraktive. Det ble vanskeligere å få folk til og fra, noe som gikk utover inntjeningen og lønnsomheten til disse båtene. I 1948 signerte daværende president i USA, Harry S. Truman en rettsakt, som forbød enhver form for gamblingskip i amerikansk farvann.