Førerløse skip

project-autonomus-ship-rolls-2Skipsfarten som vi har kjent den tradisjonelt sett, har vært en arbeidsintensiv industri. Menn fra en rekke kystnasjoner har i lange tider blitt rekruttert til å jobbe på båt, ofte i ung alder, og behovet for arbeidskraft har stadig vært stort. En rekke poster skulle fylles, innen alt fra navigasjon til vedlikehold og drift. Arbeidet på båt var krevende, og slettes ikke ufarlig. Uvær, sykdom og konjunktursvingninger var bare noen av utfordringene.

Med dagens rivende teknologiske utvikling, ser vi imidlertid endringer i sysselsettingsmønstrene, også innen sjøfarten. Digitalisering, big data og kunstig intelligens har gjort sitt inntog også innen skipsindustrien, og det har allerede begynt å påvirke bransjen.

Mot en smartere skipsfart

Skipsfartens arbeidsintensive karakter har også betydd betydelige utfordringer hva gjelder sertifisering, sikkerhet og forebygging. Med bruk av big data og kunstig intelligens innen alle ledd i verdikjeden, kan shippingen bli tryggere, grønnere og smarte.

Det er anslått at omlag 75% av alle feil og ulykker innen shipping skyldes menneskelig svikt, noe som kan få fatale konsekvenser for både mannskap og last. Derfor er intelligente systemer som lærer av best practises med på å skape en sikrere måte å operere skip på. I tillegg reduseres behovet for manuell arbeidskraft i en bransje som tidvis sliter med å rekruttere, samtidig som volumet til sjøs bare øker.

Verdens første testlab

I Trondheimsjorden i Trøndelag har private aktører, i samråd med lokale forskere, opprettet det som er blitt verdens første testlab for autonom skipsfart. Her får forskerne testet ut og optimalisert teknologi for ubemmannede skip, før den slippes på markedet.

Intelligente skip har flere utfordringer, som for eksempel knyttet til sikkerhet og kontroll, som må testes grundig før man kan ta i bruk det fulle potensialet. Men mange vil nok hevde at fordelene langt på vei utklasserer ulempene. Lavere utslipp og rimeligere driftskostnader er to eksempler på fordeler som vil begunstige skipsfarten etterhvert som førerløs teknologi inntar bransjen.